Svårt

att hålla rätt på tiden kan man se. Försöka urskulda sig med att det inte fanns en signal när det vara dags för votering är lite ynkligt.  En riksdagsman måste ju faktiskt kunna ta ansvar själv för att passa tider, speciellt när det gäller så här viktiga voteringar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Theme by RoseCityGardens.com